I Region Midtjylland er nedsat et valgsekretariat, der har til opgave at planlægge valgets gennemførsel.

Valgsekretariatet betjener også valgbestyrelsen, der har den formelle opgave at godkende kandidatlister, stemmesedlen og i sidste ende valgresultatet.