Kommune Liste Nr Kandidat Stemmer    
      A. Socialdemokratiet      
Favrskov A 1 Anders Kühnau 2485    
Favrskov A 2 Annette Roed 220    
Favrskov A 3 Niels Erik Iversen 29    
Favrskov A 4 Birgitte Svenningsen 90    
Favrskov A 5 Lars Møller Pedersen 13    
Favrskov A 6 Lise Jørgensen 47    
Favrskov A 7 Charlotte Bested Bøger 13    
Favrskov A 8 Mette Valbjørn 51    
Favrskov A 9 Lars Grønlund 5    
Favrskov A 10 Birgit Marie Christensen 2206    
Favrskov A 11 Ole Jepsen 47    
Favrskov A 12 Henrik Gottlieb Hansen 41    
Favrskov A 13 Marianne Carøe 38    
Favrskov A 14 Runa Dorph-Petersen 36    
Favrskov A 15 Henrik Fjeldgaard 15    
Favrskov A 16 Sven Møller Jensen 16    
Favrskov A 17 Morten Flæng 3    
Favrskov A 18 Claus Kjeldsen 5    
Favrskov A 19 John G. Christensen 3    
Favrskov A 20 Lone Dybdal 23    
Favrskov A 21 Conny Jensen 13    
Favrskov A 22 Hans Agerup 1    
Favrskov A 23 Birthe Sørensen 2    
Favrskov A 24 Ivan Møller Sørensen 3    
Favrskov A 25 Flemming Knudsen 125    
Favrskov A 26 Linda Brask 13    
Favrskov A 27 Henny Bach Rasmussen 3    
Favrskov A 28 Ole Bøgh Vinther 7    
Favrskov A 29 Sven Andersen 6    
Favrskov A 30 Susanne Gaarde 10    
Favrskov A 31 Uffe Pedersen 135    
Favrskov A 32 Jonathan Juul Larsen 11    
Favrskov A 33 Kirsten Haslund 41    
Favrskov A 34 Katrine Ørnebjerg Larsen 37    
Favrskov A 35 Lilian Højbjerg 2    
Favrskov A 36 Kurt Viggo Sørensen 2    
Favrskov A 37 Jens Henry Jensen 0    
Favrskov A 38 Marius Kristensen 2    
Favrskov A - Listestemmer 4532    
      B. Radikale Venstre      
Favrskov B 1 Hanne Roed 106    
Favrskov B 2 Johannes Lebech 17    
Favrskov B 3 Børge Knudsen 11    
Favrskov B 4 Henrik Rolfsted 11    
Favrskov B 5 Niels Nørskov Stidsen 6    
Favrskov B 6 Helle Bækkelund Sørensen 198    
Favrskov B 7 Marianne Saxtoft Vemmelund 24    
Favrskov B 8 Jørn Juul Sørensen 3    
Favrskov B 9 Kresten Bjerre 2    
Favrskov B 10 Lasse Ovesen 8    
Favrskov B 11 Helle Dybro Eriksen 2    
Favrskov B 12 Hans Toftdahl 9    
Favrskov B 13 Torben Christensen 98    
Favrskov B 14 Ouafa Rian 20    
Favrskov B 15 Solveig Stausholm-Jensen 3    
Favrskov B 16 Susan Kronborg Nielsen 2    
Favrskov B 17 Bente Jespersen 10    
Favrskov B 18 Trine Christensen 0    
Favrskov B 19 Steen Jonsson Agger 1    
Favrskov B 20 Søren Bo Pedersen 0    
Favrskov B - Listestemmer 411    
      C. Det Konservative Folkeparti      
Favrskov C 1 Nicolaj Bang 127    
Favrskov C 2 Martin Jakobsen 24    
Favrskov C 3 Mette Guldberg 9    
Favrskov C 4 Mette Skautrup 26    
Favrskov C 5 Jakob Taul 4    
Favrskov C 6 Dina Raabjerg 3    
Favrskov C 7 Poul-Erik Chortsen 9    
Favrskov C 8 Mette Manstrup 16    
Favrskov C 9 Jane Christensen 20    
Favrskov C 10 Karsten Ulstrup Kristensen 16    
Favrskov C 11 Søren Vanting 3    
Favrskov C 12 Allan Therkelsen 4    
Favrskov C 13 Arne Høj 2    
Favrskov C 14 Lau Sørensen 6    
Favrskov C 15 Flemming Otto Jensen 5    
Favrskov C 16 Line Damgaard Lauritsen 3    
Favrskov C 17 Finn Gade Knudsen 3    
Favrskov C 18 Peter Neumann 3    
Favrskov C 19 Anja Rehfeld Bærentsen 16    
Favrskov C 20 Christian Damgaard 1    
Favrskov C 21 Alice Holst Brask 4    
Favrskov C 22 Jørn H. Kristiansen 4    
Favrskov C 23 Mads Jensen 0    
Favrskov C - Listestemmer 488    
      D. Nye Borgerlige      
Favrskov D 1 Thomas Kold 25    
Favrskov D 2 Tina Hedegaard Pedersen 15    
Favrskov D 3 John Rasmussen 1    
Favrskov D 4 Jan Sort 8    
Favrskov D 5 Allan Berg 2    
Favrskov D 6 Steffen Møller Pedersen 2    
Favrskov D 7 Karen Maria Hansen 6    
Favrskov D 8 Bjarne Reimer Pedersen 2    
Favrskov D - Listestemmer 137    
      E. Retsforbundet      
Favrskov E 1 Anders P. Mogensen 10    
Favrskov E - Listestemmer 5    
      F. SF-Socialistisk Folkeparti      
Favrskov F 1 Jacob Isøe Klærke 131    
Favrskov F 2 Susanne Buch 40    
Favrskov F 3 Søren Gytz Olesen 23    
Favrskov F 4 Naja Kjær Poulsen 32    
Favrskov F 5 Peter Christensen 3    
Favrskov F 6 Eigil Holm Nielsen 6    
Favrskov F 7 Jan Otkjær 11    
Favrskov F 8 Birgitte Krusell 6    
Favrskov F 9 Mogens Bedsted 2    
Favrskov F 10 Anders Udengaard 6    
Favrskov F 11 Alice Mølbæk 19    
Favrskov F 12 Birger Johansson 1    
Favrskov F 13 Axel Iversen 0    
Favrskov F 14 Bente Myrhøj 2    
Favrskov F 15 Anne K. B. Petersen 2    
Favrskov F 16 Peter Nowack 1    
Favrskov F 17 Klavs Vedel 0    
Favrskov F 18 Ingrid Boldsen 3    
Favrskov F 19 Thomas D. Sølvsten 1    
Favrskov F - Listestemmer 495    
      I. Liberal Alliance      
Favrskov I 1 Johnny Heinmann 13    
Favrskov I 2 Lene Foged 20    
Favrskov I 3 Camilla Borregaard 487    
Favrskov I 4 Anders Burlund 10    
Favrskov I 5 Kurt Vind Christiansen 2    
Favrskov I 6 Michael Valentin Ilsø 4    
Favrskov I 7 Jan Oksfeldt Jonasen 2    
Favrskov I 8 Ayhan Al Kole 2    
Favrskov I 9 Aksel Stistrup Nurmisto 2    
Favrskov I 10 Jakob Rixen 22    
Favrskov I - Listestemmer 302    
      J. Jørgensenlisten      
Favrskov J 1 Jan Jørgensen 6    
Favrskov J - Listestemmer 2    
      K. KristenDemokraterne      
Favrskov K 1 Marianne Karlsmose 52    
Favrskov K 2 Fridtjof Stidsen 6    
Favrskov K 3 Anne-Mie Andersen 0    
Favrskov K 4 Nils-Erik Mulvad 5    
Favrskov K 5 Jacob Rabjerg 4    
Favrskov K 6 Allan Axelsen 8    
Favrskov K 7 Karlo Brondbjerg 3    
Favrskov K 8 Elisabet Skov Nielsen 7    
Favrskov K 9 Brian Christensen 0    
Favrskov K 10 Knud Gaarn-Larsen 0    
Favrskov K 11 Simon Overby Kristensen 0    
Favrskov K 12 Anna Kirstine Præstholm 0    
Favrskov K 13 Sven-Erik Jørgensen 20    
Favrskov K 14 Mariane Jensen 2    
Favrskov K 15 Annet Mesnickow 0    
Favrskov K 16 Nicolaj Hejslet Jørgensen 2    
Favrskov K 17 Jens Kr. Mølby Nielsen 0    
Favrskov K 18 Esper Thidemann 7    
Favrskov K 19 Helga Dalgaard 2    
Favrskov K 20 Ismail Mobariz 1    
Favrskov K 21 Mogens Stig Nielsen 3    
Favrskov K 22 Max Munch 1    
Favrskov K - Listestemmer 60    
      L. Schiller Instituttets Venner      
Favrskov L 1 Hans Schultz 0    
Favrskov L 2 Poul Gundersen 1    
Favrskov L - Listestemmer 3    
      N. Nationalpartiet      
Favrskov N 1 Sarmad Basim Ibrahim Mochlif 8    
Favrskov N 2 Stine Ellegaard Christensen 0    
Favrskov N 3 Baseer Ahmad 0    
Favrskov N 4 Daniel Fisker Jensen 0    
Favrskov N - Listestemmer 6    
      O. Dansk Folkeparti      
Favrskov O 1 Lone Langballe 300    
Favrskov O 2 Steen Thomsen 52    
Favrskov O 3 Ole Revsgaard Andersen 88    
Favrskov O 4 Flemming Iversen 10    
Favrskov O 5 Nick Zimmermann 119    
Favrskov O 6 Jakob Kjærsgaard 7    
Favrskov O 7 Per Asp 16    
Favrskov O 8 Allan Petersen 6    
Favrskov O 9 Peder Fenger 4    
Favrskov O 10 Daniel Pedersson 31    
Favrskov O 11 Egon Grandahl 1    
Favrskov O 12 Peter Jensen 16    
Favrskov O 13 Kuno Danielsen 9    
Favrskov O 14 Jesper Flensted 12    
Favrskov O - Listestemmer 1405    
      P. Psykiatri-Listen      
Favrskov P 1 Peter Møller Andersen 111    
Favrskov P 2 Colin Bradley 9    
Favrskov P 3 Jesper Dideriksen 23    
Favrskov P 4 Rasmus Holm 25    
Favrskov P 5 Tine Jespersen 20    
Favrskov P 6 Kenneth Juel 7    
Favrskov P 7 Bent Lykke 14    
Favrskov P 8 Lone Nørgaard Møller 19    
Favrskov P 9 Jesper Priskorn 9    
Favrskov P 10 Mikkel Rasmussen 108    
Favrskov P - Listestemmer 358    
      Q. Afskaf Tvangsklasser      
Favrskov Q 1 Allan Tarp 6    
Favrskov Q - Listestemmer 1    
      R. Kommunisterne      
Favrskov R 1 Per Nielsen 6    
Favrskov R 2 Nils Eigil Christensen 0    
Favrskov R 3 Inge Høgh 0    
Favrskov R 4 Per Thorendahl 1    
Favrskov R 5 Hans Nielsen 0    
Favrskov R 6 Sie Grubbe 1    
Favrskov R 7 Michael Rützou 4    
Favrskov R - Listestemmer 12    
       T. Dansk Samling      
Favrskov T 1 Poul Sivertsen 9    
Favrskov T - Listestemmer 1    
      V. Venstre, Danmarks Liberale Parti      
Favrskov V 1 Carsten Kissmeyer 807    
Favrskov V 2 Ulrich Fredberg 280    
Favrskov V 3 Dorte West 52    
Favrskov V 4 Ib Bjerregaard 68    
Favrskov V 5 Jørgen Winther 472    
Favrskov V 6 Torben Nørregaard 11    
Favrskov V 7 Niels Arne Kjærgaard 5    
Favrskov V 8 Palle Quistgaard 34    
Favrskov V 9 Arne Lægaard 10    
Favrskov V 10 Rasmus Sand Nielsen 20    
Favrskov V 11 Louise Ahle 89    
Favrskov V 12 Erik Vinther 4    
Favrskov V 13 Olav Nørgaard 15    
Favrskov V 14 Peder Porse 19    
Favrskov V 15 Hans Kærgaard 17    
Favrskov V 16 Christian Møller-Nielsen 2089    
Favrskov V 17 Marianne Kirkegaard 30    
Favrskov V 18 Jørgen Nørby 9    
Favrskov V 19 Ole Davidsen 4    
Favrskov V 20 Christian Brøns 15    
Favrskov V 21 Allan Clifford Christensen 5    
Favrskov V 22 Louise Høeg 83    
Favrskov V 23 Bent Dyrvig 10    
Favrskov V 24 Steen Jakobsen 4    
Favrskov V 25 Finn Thranum 31    
Favrskov V 26 Christian Skarut 11    
Favrskov V 27 Christian Hæsum 10    
Favrskov V 28 Ole Haahr Taankvist 29    
Favrskov V 29 Sarah Sand 2    
Favrskov V 30 Svend Aa. Madsen 3    
Favrskov V 31 Thrine Rimdal Nørgaard 17    
Favrskov V 32 Bibi Mundbjerg 2    
Favrskov V 33 Theresa Blegvad 27    
Favrskov V 34 Kasper Thomassen 31    
Favrskov V 35 Torben Busk 11    
Favrskov V 36 Ole Kamp 5    
Favrskov V 37 Mark Pring 7    
Favrskov V 38 Flemming Jørgensen 15    
Favrskov V 39 Jesper Schreiber 7    
Favrskov V 40 Michael Gram 7    
Favrskov V - Listestemmer 3310    
      Z. Fremskridtspartiet      
Favrskov Z 1 Markus S. Højland 8    
Favrskov Z 2 Niels Erik Mortensen 2    
Favrskov Z 3 Holger Andersen 0    
Favrskov Z 4 Ejnar Knudsen 1    
Favrskov Z 5 Kjeld Jensen 0    
Favrskov Z 6 Villy Anneberg 0    
Favrskov Z 7 Elna Mortensen 1    
Favrskov Z 8 Niels Højland 2    
Favrskov Z - Listestemmer 35    
      Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne      
Favrskov Ø 1 Else Kayser 113    
Favrskov Ø 2 Signe Lund Jensen 40    
Favrskov Ø 3 Henrik Qvist 14    
Favrskov Ø 4 Allan Skou Larsen 5    
Favrskov Ø 5 Anders N. Petersen 1    
Favrskov Ø 6 Kirsten Gammelgaard 4    
Favrskov Ø 7 Ditte Kroman 1    
Favrskov Ø 8 Frida Valbjørn Christensen 8    
Favrskov Ø 9 Flemming Gundersen 3    
Favrskov Ø 10 Jesper Yde Knudsen 11    
Favrskov Ø 11 Per Jacobsen 1    
Favrskov Ø 12 Tülay Antep 5    
Favrskov Ø 13 Peder Meyhoff 192    
Favrskov Ø 14 Cathrine Marie Berg 1    
Favrskov Ø 15 Leif Gjørtz Christensen 5    
Favrskov Ø 16 Jacob Abildgaard 1    
Favrskov Ø 17 Kis Bøggild Nielsen 1    
Favrskov Ø 18 Ditte Marie Thejsen 1    
Favrskov Ø 19 Lars Dohn 2    
Favrskov Ø 20 Dennis Ørnfelt 0    
Favrskov Ø 21 Helle Nielsen 1    
Favrskov Ø 22 Jette Manthey Søgaard 5    
Favrskov Ø 23 Kalle Nielsen 2    
Favrskov Ø 24 Jesper Odde Madsen 2    
Favrskov Ø 25 Kjeld Gunder Christensen 2    
Favrskov Ø - Listestemmer 544    
      Å. Alternativet      
Favrskov Å 1 Børge Sommer 11    
Favrskov Å 2 Rasmus Foged 33    
Favrskov Å 3 Karina Enggaard 204    
Favrskov Å 4 Ulf Torlyn 9    
Favrskov Å 5 Louisa Bisgaard 40    
Favrskov Å - Listestemmer 232