Kommune Liste Nr Kandidat Stemmer    
      A. Socialdemokratiet      
Herning A 1 Anders Kühnau 4190    
Herning A 2 Annette Roed 96    
Herning A 3 Niels Erik Iversen 16    
Herning A 4 Birgitte Svenningsen 37    
Herning A 5 Lars Møller Pedersen 86    
Herning A 6 Lise Jørgensen 29    
Herning A 7 Charlotte Bested Bøger 26    
Herning A 8 Mette Valbjørn 32    
Herning A 9 Lars Grønlund 7    
Herning A 10 Birgit Marie Christensen 11    
Herning A 11 Ole Jepsen 35    
Herning A 12 Henrik Gottlieb Hansen 11    
Herning A 13 Marianne Carøe 9    
Herning A 14 Runa Dorph-Petersen 39    
Herning A 15 Henrik Fjeldgaard 18    
Herning A 16 Sven Møller Jensen 3    
Herning A 17 Morten Flæng 58    
Herning A 18 Claus Kjeldsen 20    
Herning A 19 John G. Christensen 29    
Herning A 20 Lone Dybdal 29    
Herning A 21 Conny Jensen 2802    
Herning A 22 Hans Agerup 167    
Herning A 23 Birthe Sørensen 80    
Herning A 24 Ivan Møller Sørensen 13    
Herning A 25 Flemming Knudsen 5    
Herning A 26 Linda Brask 6    
Herning A 27 Henny Bach Rasmussen 8    
Herning A 28 Ole Bøgh Vinther 5    
Herning A 29 Sven Andersen 1    
Herning A 30 Susanne Gaarde 3    
Herning A 31 Uffe Pedersen 4    
Herning A 32 Jonathan Juul Larsen 14    
Herning A 33 Kirsten Haslund 1    
Herning A 34 Katrine Ørnebjerg Larsen 8    
Herning A 35 Lilian Højbjerg 55    
Herning A 36 Kurt Viggo Sørensen 3    
Herning A 37 Jens Henry Jensen 152    
Herning A 38 Marius Kristensen 161    
Herning A - Listestemmer 4398    
      B. Radikale Venstre      
Herning B 1 Hanne Roed 94    
Herning B 2 Johannes Lebech 152    
Herning B 3 Børge Knudsen 15    
Herning B 4 Henrik Rolfsted 25    
Herning B 5 Niels Nørskov Stidsen 9    
Herning B 6 Helle Bækkelund Sørensen 8    
Herning B 7 Marianne Saxtoft Vemmelund 8    
Herning B 8 Jørn Juul Sørensen 8    
Herning B 9 Kresten Bjerre 3    
Herning B 10 Lasse Ovesen 8    
Herning B 11 Helle Dybro Eriksen 5    
Herning B 12 Hans Toftdahl 4    
Herning B 13 Torben Christensen 2    
Herning B 14 Ouafa Rian 11    
Herning B 15 Solveig Stausholm-Jensen 12    
Herning B 16 Susan Kronborg Nielsen 3    
Herning B 17 Bente Jespersen 7    
Herning B 18 Trine Christensen 18    
Herning B 19 Steen Jonsson Agger 5    
Herning B 20 Søren Bo Pedersen 6    
Herning B - Listestemmer 709    
      C. Det Konservative Folkeparti      
Herning C 1 Nicolaj Bang 63    
Herning C 2 Martin Jakobsen 13    
Herning C 3 Mette Guldberg 854    
Herning C 4 Mette Skautrup 2    
Herning C 5 Jakob Taul 2    
Herning C 6 Dina Raabjerg 44    
Herning C 7 Poul-Erik Chortsen 6    
Herning C 8 Mette Manstrup 7    
Herning C 9 Jane Christensen 6    
Herning C 10 Karsten Ulstrup Kristensen 7    
Herning C 11 Søren Vanting 3    
Herning C 12 Allan Therkelsen 2    
Herning C 13 Arne Høj 4    
Herning C 14 Lau Sørensen 23    
Herning C 15 Flemming Otto Jensen 0    
Herning C 16 Line Damgaard Lauritsen 1    
Herning C 17 Finn Gade Knudsen 7    
Herning C 18 Peter Neumann 3    
Herning C 19 Anja Rehfeld Bærentsen 12    
Herning C 20 Christian Damgaard 3    
Herning C 21 Alice Holst Brask 0    
Herning C 22 Jørn H. Kristiansen 13    
Herning C 23 Mads Jensen 3    
Herning C - Listestemmer 425    
      D. Nye Borgerlige      
Herning D 1 Thomas Kold 40    
Herning D 2 Tina Hedegaard Pedersen 31    
Herning D 3 John Rasmussen 5    
Herning D 4 Jan Sort 11    
Herning D 5 Allan Berg 4    
Herning D 6 Steffen Møller Pedersen 9    
Herning D 7 Karen Maria Hansen 7    
Herning D 8 Bjarne Reimer Pedersen 4    
Herning D - Listestemmer 198    
      E. Retsforbundet      
Herning E 1 Anders P. Mogensen 13    
Herning E - Listestemmer 9    
      F. SF-Socialistisk Folkeparti      
Herning F 1 Jacob Isøe Klærke 118    
Herning F 2 Susanne Buch 139    
Herning F 3 Søren Gytz Olesen 47    
Herning F 4 Naja Kjær Poulsen 17    
Herning F 5 Peter Christensen 7    
Herning F 6 Eigil Holm Nielsen 1    
Herning F 7 Jan Otkjær 6    
Herning F 8 Birgitte Krusell 4    
Herning F 9 Mogens Bedsted 0    
Herning F 10 Anders Udengaard 23    
Herning F 11 Alice Mølbæk 3    
Herning F 12 Birger Johansson 0    
Herning F 13 Axel Iversen 0    
Herning F 14 Bente Myrhøj 4    
Herning F 15 Anne K. B. Petersen 5    
Herning F 16 Peter Nowack 401    
Herning F 17 Klavs Vedel 1    
Herning F 18 Ingrid Boldsen 0    
Herning F 19 Thomas D. Sølvsten 19    
Herning F - Listestemmer 645    
      I. Liberal Alliance      
Herning I 1 Johnny Heinmann 57    
Herning I 2 Lene Foged 27    
Herning I 3 Camilla Borregaard 7    
Herning I 4 Anders Burlund 3    
Herning I 5 Kurt Vind Christiansen 3    
Herning I 6 Michael Valentin Ilsø 6    
Herning I 7 Jan Oksfeldt Jonasen 1    
Herning I 8 Ayhan Al Kole 33    
Herning I 9 Aksel Stistrup Nurmisto 252    
Herning I 10 Jakob Rixen 17    
Herning I - Listestemmer 547    
      J. Jørgensenlisten      
Herning J 1 Jan Jørgensen 10    
Herning J - Listestemmer 2    
      K. KristenDemokraterne      
Herning K 1 Marianne Karlsmose 698    
Herning K 2 Fridtjof Stidsen 19    
Herning K 3 Anne-Mie Andersen 10    
Herning K 4 Nils-Erik Mulvad 10    
Herning K 5 Jacob Rabjerg 17    
Herning K 6 Allan Axelsen 4    
Herning K 7 Karlo Brondbjerg 355    
Herning K 8 Elisabet Skov Nielsen 14    
Herning K 9 Brian Christensen 15    
Herning K 10 Knud Gaarn-Larsen 11    
Herning K 11 Simon Overby Kristensen 4    
Herning K 12 Anna Kirstine Præstholm 2    
Herning K 13 Sven-Erik Jørgensen 2    
Herning K 14 Mariane Jensen 8    
Herning K 15 Annet Mesnickow 6    
Herning K 16 Nicolaj Hejslet Jørgensen 3    
Herning K 17 Jens Kr. Mølby Nielsen 133    
Herning K 18 Esper Thidemann 13    
Herning K 19 Helga Dalgaard 7    
Herning K 20 Ismail Mobariz 4    
Herning K 21 Mogens Stig Nielsen 8    
Herning K 22 Max Munch 4    
Herning K - Listestemmer 450    
      L. Schiller Instituttets Venner      
Herning L 1 Hans Schultz 2    
Herning L 2 Poul Gundersen 3    
Herning L - Listestemmer 2    
      N. Nationalpartiet      
Herning N 1 Sarmad Basim Ibrahim Mochlif 7    
Herning N 2 Stine Ellegaard Christensen 2    
Herning N 3 Baseer Ahmad 8    
Herning N 4 Daniel Fisker Jensen 1    
Herning N - Listestemmer 4    
      O. Dansk Folkeparti      
Herning O 1 Lone Langballe 306    
Herning O 2 Steen Thomsen 69    
Herning O 3 Ole Revsgaard Andersen 8    
Herning O 4 Flemming Iversen 121    
Herning O 5 Nick Zimmermann 11    
Herning O 6 Jakob Kjærsgaard 740    
Herning O 7 Per Asp 5    
Herning O 8 Allan Petersen 4    
Herning O 9 Peder Fenger 31    
Herning O 10 Daniel Pedersson 12    
Herning O 11 Egon Grandahl 259    
Herning O 12 Peter Jensen 4    
Herning O 13 Kuno Danielsen 6    
Herning O 14 Jesper Flensted 10    
Herning O - Listestemmer 1847    
      P. Psykiatri-Listen      
Herning P 1 Peter Møller Andersen 62    
Herning P 2 Colin Bradley 12    
Herning P 3 Jesper Dideriksen 6    
Herning P 4 Rasmus Holm 20    
Herning P 5 Tine Jespersen 42    
Herning P 6 Kenneth Juel 2    
Herning P 7 Bent Lykke 4    
Herning P 8 Lone Nørgaard Møller 8    
Herning P 9 Jesper Priskorn 3    
Herning P 10 Mikkel Rasmussen 104    
Herning P - Listestemmer 344    
      Q. Afskaf Tvangsklasser      
Herning Q 1 Allan Tarp 6    
Herning Q - Listestemmer 1    
      R. Kommunisterne      
Herning R 1 Per Nielsen 6    
Herning R 2 Nils Eigil Christensen 1    
Herning R 3 Inge Høgh 0    
Herning R 4 Per Thorendahl 1    
Herning R 5 Hans Nielsen 0    
Herning R 6 Sie Grubbe 3    
Herning R 7 Michael Rützou 0    
Herning R - Listestemmer 12    
      T. Dansk Samling      
Herning T 1 Poul Sivertsen 10    
Herning T - Listestemmer 5    
      V. Venstre, Danmarks Liberale Parti      
Herning V 1 Carsten Kissmeyer 6054    
Herning V 2 Ulrich Fredberg 109    
Herning V 3 Dorte West 7350    
Herning V 4 Ib Bjerregaard 30    
Herning V 5 Jørgen Winther 17    
Herning V 6 Torben Nørregaard 207    
Herning V 7 Niels Arne Kjærgaard 11    
Herning V 8 Palle Quistgaard 13    
Herning V 9 Arne Lægaard 201    
Herning V 10 Rasmus Sand Nielsen 567    
Herning V 11 Louise Ahle 42    
Herning V 12 Erik Vinther 5    
Herning V 13 Olav Nørgaard 12    
Herning V 14 Peder Porse 11    
Herning V 15 Hans Kærgaard 1541    
Herning V 16 Christian Møller-Nielsen 5    
Herning V 17 Marianne Kirkegaard 32    
Herning V 18 Jørgen Nørby 79    
Herning V 19 Ole Davidsen 4    
Herning V 20 Christian Brøns 3    
Herning V 21 Allan Clifford Christensen 19    
Herning V 22 Louise Høeg 17    
Herning V 23 Bent Dyrvig 35    
Herning V 24 Steen Jakobsen 91    
Herning V 25 Finn Thranum 12    
Herning V 26 Christian Skarut 4    
Herning V 27 Christian Hæsum 826    
Herning V 28 Ole Haahr Taankvist 10    
Herning V 29 Sarah Sand 45    
Herning V 30 Svend Aa. Madsen 16    
Herning V 31 Thrine Rimdal Nørgaard 24    
Herning V 32 Bibi Mundbjerg 27    
Herning V 33 Theresa Blegvad 5    
Herning V 34 Kasper Thomassen 26    
Herning V 35 Torben Busk 7    
Herning V 36 Ole Kamp 43    
Herning V 37 Mark Pring 3    
Herning V 38 Flemming Jørgensen 6    
Herning V 39 Jesper Schreiber 182    
Herning V 40 Michael Gram 2    
Herning V - Listestemmer 5507    
      Z. Fremskridtspartiet      
Herning Z 1 Markus S. Højland 13    
Herning Z 2 Niels Erik Mortensen 5    
Herning Z 3 Holger Andersen 5    
Herning Z 4 Ejnar Knudsen 4    
Herning Z 5 Kjeld Jensen 1    
Herning Z 6 Villy Anneberg 11    
Herning Z 7 Elna Mortensen 0    
Herning Z 8 Niels Højland 11    
Herning Z - Listestemmer 33    
      Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne      
Herning Ø 1 Else Kayser 64    
Herning Ø 2 Signe Lund Jensen 18    
Herning Ø 3 Henrik Qvist 6    
Herning Ø 4 Allan Skou Larsen 2    
Herning Ø 5 Anders N. Petersen 147    
Herning Ø 6 Kirsten Gammelgaard 2    
Herning Ø 7 Ditte Kroman 10    
Herning Ø 8 Frida Valbjørn Christensen 5    
Herning Ø 9 Flemming Gundersen 4    
Herning Ø 10 Jesper Yde Knudsen 2    
Herning Ø 11 Per Jacobsen 10    
Herning Ø 12 Tülay Antep 12    
Herning Ø 13 Peder Meyhoff 0    
Herning Ø 14 Cathrine Marie Berg 2    
Herning Ø 15 Leif Gjørtz Christensen 5    
Herning Ø 16 Jacob Abildgaard 2    
Herning Ø 17 Kis Bøggild Nielsen 0    
Herning Ø 18 Ditte Marie Thejsen 4    
Herning Ø 19 Lars Dohn 129    
Herning Ø 20 Dennis Ørnfelt 0    
Herning Ø 21 Helle Nielsen 0    
Herning Ø 22 Jette Manthey Søgaard 3    
Herning Ø 23 Kalle Nielsen 2    
Herning Ø 24 Jesper Odde Madsen 2    
Herning Ø 25 Kjeld Gunder Christensen 3    
Herning Ø - Listestemmer 596    
      Å. Alternativet      
Herning Å 1 Børge Sommer 71    
Herning Å 2 Rasmus Foged 34    
Herning Å 3 Karina Enggaard 18    
Herning Å 4 Ulf Torlyn 15    
Herning Å 5 Louisa Bisgaard 59    
Herning Å - Listestemmer 253