Kommune Liste Nr Kandidat Stemmer    
      A. Socialdemokratiet      
Horsens A 1 Anders Kühnau 10828    
Horsens A 2 Annette Roed 94    
Horsens A 3 Niels Erik Iversen 21    
Horsens A 4 Birgitte Svenningsen 46    
Horsens A 5 Lars Møller Pedersen 33    
Horsens A 6 Lise Jørgensen 27    
Horsens A 7 Charlotte Bested Bøger 1428    
Horsens A 8 Mette Valbjørn 35    
Horsens A 9 Lars Grønlund 44    
Horsens A 10 Birgit Marie Christensen 24    
Horsens A 11 Ole Jepsen 10    
Horsens A 12 Henrik Gottlieb Hansen 13    
Horsens A 13 Marianne Carøe 14    
Horsens A 14 Runa Dorph-Petersen 52    
Horsens A 15 Henrik Fjeldgaard 11    
Horsens A 16 Sven Møller Jensen 5    
Horsens A 17 Morten Flæng 4    
Horsens A 18 Claus Kjeldsen 10    
Horsens A 19 John G. Christensen 4    
Horsens A 20 Lone Dybdal 629    
Horsens A 21 Conny Jensen 6    
Horsens A 22 Hans Agerup 0    
Horsens A 23 Birthe Sørensen 8    
Horsens A 24 Ivan Møller Sørensen 7    
Horsens A 25 Flemming Knudsen 25    
Horsens A 26 Linda Brask 5    
Horsens A 27 Henny Bach Rasmussen 5    
Horsens A 28 Ole Bøgh Vinther 9    
Horsens A 29 Sven Andersen 5    
Horsens A 30 Susanne Gaarde 40    
Horsens A 31 Uffe Pedersen 2    
Horsens A 32 Jonathan Juul Larsen 8    
Horsens A 33 Kirsten Haslund 2    
Horsens A 34 Katrine Ørnebjerg Larsen 0    
Horsens A 35 Lilian Højbjerg 8    
Horsens A 36 Kurt Viggo Sørensen 2    
Horsens A 37 Jens Henry Jensen 1    
Horsens A 38 Marius Kristensen 8    
Horsens A - Listestemmer 6876    
      B. Radikale Venstre      
Horsens B 1 Hanne Roed 94    
Horsens B 2 Johannes Lebech 20    
Horsens B 3 Børge Knudsen 11    
Horsens B 4 Henrik Rolfsted 10    
Horsens B 5 Niels Nørskov Stidsen 2    
Horsens B 6 Helle Bækkelund Sørensen 13    
Horsens B 7 Marianne Saxtoft Vemmelund 29    
Horsens B 8 Jørn Juul Sørensen 8    
Horsens B 9 Kresten Bjerre 17    
Horsens B 10 Lasse Ovesen 6    
Horsens B 11 Helle Dybro Eriksen 158    
Horsens B 12 Hans Toftdahl 4    
Horsens B 13 Torben Christensen 2    
Horsens B 14 Ouafa Rian 14    
Horsens B 15 Solveig Stausholm-Jensen 2    
Horsens B 16 Susan Kronborg Nielsen 8    
Horsens B 17 Bente Jespersen 8    
Horsens B 18 Trine Christensen 1    
Horsens B 19 Steen Jonsson Agger 1    
Horsens B 20 Søren Bo Pedersen 15    
Horsens B - Listestemmer 584    
      C. Det Konservative Folkeparti      
Horsens C 1 Nicolaj Bang 104    
Horsens C 2 Martin Jakobsen 25    
Horsens C 3 Mette Guldberg 10    
Horsens C 4 Mette Skautrup 8    
Horsens C 5 Jakob Taul 21    
Horsens C 6 Dina Raabjerg 5    
Horsens C 7 Poul-Erik Chortsen 1    
Horsens C 8 Mette Manstrup 23    
Horsens C 9 Jane Christensen 6    
Horsens C 10 Karsten Ulstrup Kristensen 8    
Horsens C 11 Søren Vanting 25    
Horsens C 12 Allan Therkelsen 2    
Horsens C 13 Arne Høj 0    
Horsens C 14 Lau Sørensen 13    
Horsens C 15 Flemming Otto Jensen 8    
Horsens C 16 Line Damgaard Lauritsen 0    
Horsens C 17 Finn Gade Knudsen 156    
Horsens C 18 Peter Neumann 5    
Horsens C 19 Anja Rehfeld Bærentsen 21    
Horsens C 20 Christian Damgaard 129    
Horsens C 21 Alice Holst Brask 1    
Horsens C 22 Jørn H. Kristiansen 7    
Horsens C 23 Mads Jensen 1    
Horsens C - Listestemmer 683    
      D. Nye Borgerlige      
Horsens D 1 Thomas Kold 66    
Horsens D 2 Tina Hedegaard Pedersen 31    
Horsens D 3 John Rasmussen 3    
Horsens D 4 Jan Sort 6    
Horsens D 5 Allan Berg 9    
Horsens D 6 Steffen Møller Pedersen 7    
Horsens D 7 Karen Maria Hansen 10    
Horsens D 8 Bjarne Reimer Pedersen 4    
Horsens D - Listestemmer 257    
      E. Retsforbundet      
Horsens E 1 Anders P. Mogensen 16    
Horsens E - Listestemmer 5    
Horsens F 1 Jacob Isøe Klærke 121    
      F. SF-Socialistisk Folkeparti      
Horsens F 2 Susanne Buch 32    
Horsens F 3 Søren Gytz Olesen 19    
Horsens F 4 Naja Kjær Poulsen 24    
Horsens F 5 Peter Christensen 397    
Horsens F 6 Eigil Holm Nielsen 3    
Horsens F 7 Jan Otkjær 8    
Horsens F 8 Birgitte Krusell 60    
Horsens F 9 Mogens Bedsted 11    
Horsens F 10 Anders Udengaard 6    
Horsens F 11 Alice Mølbæk 4    
Horsens F 12 Birger Johansson 1    
Horsens F 13 Axel Iversen 1    
Horsens F 14 Bente Myrhøj 4    
Horsens F 15 Anne K. B. Petersen 1    
Horsens F 16 Peter Nowack 2    
Horsens F 17 Klavs Vedel 1    
Horsens F 18 Ingrid Boldsen 3    
Horsens F 19 Thomas D. Sølvsten 3    
Horsens F - Listestemmer 859    
      I. Liberal Alliance      
Horsens I 1 Johnny Heinmann 88    
Horsens I 2 Lene Foged 23    
Horsens I 3 Camilla Borregaard 44    
Horsens I 4 Anders Burlund 19    
Horsens I 5 Kurt Vind Christiansen 56    
Horsens I 6 Michael Valentin Ilsø 43    
Horsens I 7 Jan Oksfeldt Jonasen 17    
Horsens I 8 Ayhan Al Kole 8    
Horsens I 9 Aksel Stistrup Nurmisto 7    
Horsens I 10 Jakob Rixen 74    
Horsens I - Listestemmer 1184    
      J. Jørgensenlisten      
Horsens J 1 Jan Jørgensen 10    
Horsens J - Listestemmer 4    
      K. KristenDemokraterne      
Horsens K 1 Marianne Karlsmose 63    
Horsens K 2 Fridtjof Stidsen 43    
Horsens K 3 Anne-Mie Andersen 1    
Horsens K 4 Nils-Erik Mulvad 3    
Horsens K 5 Jacob Rabjerg 3    
Horsens K 6 Allan Axelsen 3    
Horsens K 7 Karlo Brondbjerg 4    
Horsens K 8 Elisabet Skov Nielsen 6    
Horsens K 9 Brian Christensen 1    
Horsens K 10 Knud Gaarn-Larsen 3    
Horsens K 11 Simon Overby Kristensen 53    
Horsens K 12 Anna Kirstine Præstholm 3    
Horsens K 13 Sven-Erik Jørgensen 1    
Horsens K 14 Mariane Jensen 4    
Horsens K 15 Annet Mesnickow 0    
Horsens K 16 Nicolaj Hejslet Jørgensen 4    
Horsens K 17 Jens Kr. Mølby Nielsen 0    
Horsens K 18 Esper Thidemann 8    
Horsens K 19 Helga Dalgaard 1    
Horsens K 20 Ismail Mobariz 2    
Horsens K 21 Mogens Stig Nielsen 1    
Horsens K 22 Max Munch 0    
Horsens K - Listestemmer 80    
      L. Schiller Instituttets Venner      
Horsens L 1 Hans Schultz 1    
Horsens L 2 Poul Gundersen 3    
Horsens L - Listestemmer 4    
      N. Nationalpartiet      
Horsens N 1 Sarmad Basim Ibrahim Mochlif 8    
Horsens N 2 Stine Ellegaard Christensen 5    
Horsens N 3 Baseer Ahmad 4    
Horsens N 4 Daniel Fisker Jensen 1    
Horsens N - Listestemmer 11    
      O. Dansk Folkeparti      
Horsens O 1 Lone Langballe 218    
Horsens O 2 Steen Thomsen 2385    
Horsens O 3 Ole Revsgaard Andersen 31    
Horsens O 4 Flemming Iversen 17    
Horsens O 5 Nick Zimmermann 11    
Horsens O 6 Jakob Kjærsgaard 17    
Horsens O 7 Per Asp 10    
Horsens O 8 Allan Petersen 51    
Horsens O 9 Peder Fenger 5    
Horsens O 10 Daniel Pedersson 13    
Horsens O 11 Egon Grandahl 2    
Horsens O 12 Peter Jensen 7    
Horsens O 13 Kuno Danielsen 3    
Horsens O 14 Jesper Flensted 45    
Horsens O - Listestemmer 2766    
      P. Psykiatri-Listen      
Horsens P 1 Peter Møller Andersen 85    
Horsens P 2 Colin Bradley 5    
Horsens P 3 Jesper Dideriksen 15    
Horsens P 4 Rasmus Holm 34    
Horsens P 5 Tine Jespersen 25    
Horsens P 6 Kenneth Juel 3    
Horsens P 7 Bent Lykke 11    
Horsens P 8 Lone Nørgaard Møller 13    
Horsens P 9 Jesper Priskorn 1    
Horsens P 10 Mikkel Rasmussen 138    
Horsens P - Listestemmer 482    
      Q. Afskaf Tvangsklasser      
Horsens Q 1 Allan Tarp 6    
Horsens Q - Listestemmer 3    
      R. Kommunisterne      
Horsens R 1 Per Nielsen 4    
Horsens R 2 Nils Eigil Christensen 4    
Horsens R 3 Inge Høgh 1    
Horsens R 4 Per Thorendahl 1    
Horsens R 5 Hans Nielsen 0    
Horsens R 6 Sie Grubbe 1    
Horsens R 7 Michael Rützou 1    
Horsens R - Listestemmer 15    
      T. Dansk Samling      
Horsens T 1 Poul Sivertsen 10    
Horsens T - Listestemmer 9    
      V. Venstre, Danmarks Liberale Parti      
Horsens V 1 Carsten Kissmeyer 1243    
Horsens V 2 Ulrich Fredberg 96    
Horsens V 3 Dorte West 108    
Horsens V 4 Ib Bjerregaard 17    
Horsens V 5 Jørgen Winther 51    
Horsens V 6 Torben Nørregaard 16    
Horsens V 7 Niels Arne Kjærgaard 1393    
Horsens V 8 Palle Quistgaard 20    
Horsens V 9 Arne Lægaard 9    
Horsens V 10 Rasmus Sand Nielsen 23    
Horsens V 11 Louise Ahle 72    
Horsens V 12 Erik Vinther 192    
Horsens V 13 Olav Nørgaard 6    
Horsens V 14 Peder Porse 45    
Horsens V 15 Hans Kærgaard 28    
Horsens V 16 Christian Møller-Nielsen 20    
Horsens V 17 Marianne Kirkegaard 12    
Horsens V 18 Jørgen Nørby 4    
Horsens V 19 Ole Davidsen 385    
Horsens V 20 Christian Brøns 6    
Horsens V 21 Allan Clifford Christensen 5    
Horsens V 22 Louise Høeg 16    
Horsens V 23 Bent Dyrvig 9    
Horsens V 24 Steen Jakobsen 5    
Horsens V 25 Finn Thranum 70    
Horsens V 26 Christian Skarut 12    
Horsens V 27 Christian Hæsum 9    
Horsens V 28 Ole Haahr Taankvist 19    
Horsens V 29 Sarah Sand 3    
Horsens V 30 Svend Aa. Madsen 9    
Horsens V 31 Thrine Rimdal Nørgaard 65    
Horsens V 32 Bibi Mundbjerg 1    
Horsens V 33 Theresa Blegvad 11    
Horsens V 34 Kasper Thomassen 27    
Horsens V 35 Torben Busk 808    
Horsens V 36 Ole Kamp 7    
Horsens V 37 Mark Pring 4    
Horsens V 38 Flemming Jørgensen 10    
Horsens V 39 Jesper Schreiber 3    
Horsens V 40 Michael Gram 4    
Horsens V - Listestemmer 5103    
      Z. Fremskridtspartiet      
Horsens Z 1 Markus S. Højland 19    
Horsens Z 2 Niels Erik Mortensen 6    
Horsens Z 3 Holger Andersen 3    
Horsens Z 4 Ejnar Knudsen 2    
Horsens Z 5 Kjeld Jensen 0    
Horsens Z 6 Villy Anneberg 0    
Horsens Z 7 Elna Mortensen 5    
Horsens Z 8 Niels Højland 2    
Horsens Z - Listestemmer 55    
      Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne      
Horsens Ø 1 Else Kayser 140    
Horsens Ø 2 Signe Lund Jensen 36    
Horsens Ø 3 Henrik Qvist 15    
Horsens Ø 4 Allan Skou Larsen 544    
Horsens Ø 5 Anders N. Petersen 3    
Horsens Ø 6 Kirsten Gammelgaard 12    
Horsens Ø 7 Ditte Kroman 10    
Horsens Ø 8 Frida Valbjørn Christensen 3    
Horsens Ø 9 Flemming Gundersen 6    
Horsens Ø 10 Jesper Yde Knudsen 2    
Horsens Ø 11 Per Jacobsen 3    
Horsens Ø 12 Tülay Antep 19    
Horsens Ø 13 Peder Meyhoff 0    
Horsens Ø 14 Cathrine Marie Berg 24    
Horsens Ø 15 Leif Gjørtz Christensen 7    
Horsens Ø 16 Jacob Abildgaard 0    
Horsens Ø 17 Kis Bøggild Nielsen 1    
Horsens Ø 18 Ditte Marie Thejsen 7    
Horsens Ø 19 Lars Dohn 4    
Horsens Ø 20 Dennis Ørnfelt 6    
Horsens Ø 21 Helle Nielsen 0    
Horsens Ø 22 Jette Manthey Søgaard 5    
Horsens Ø 23 Kalle Nielsen 3    
Horsens Ø 24 Jesper Odde Madsen 3    
Horsens Ø 25 Kjeld Gunder Christensen 3    
Horsens Ø - Listestemmer 1163    
      Å. Alternativet      
Horsens Å 1 Børge Sommer 26    
Horsens Å 2 Rasmus Foged 73    
Horsens Å 3 Karina Enggaard 36    
Horsens Å 4 Ulf Torlyn 11    
Horsens Å 5 Louisa Bisgaard 87    
Horsens Å - Listestemmer 477