Billede af unge der sidder og skriver i notesbøger
To unge mennesker der sidder i vindueskarm og taler sammen

SAMFUNDSFORMERNE er for alle unge i alderen 18-25 år som er bosat i Region Midtjylland. De unge kommer fra forskellige steder i regionen, og har forskellige baggrunde, uddannelser og idéer. De interesserer sig for alt fra bæredygtighed, kollektiv trafik, uddannelse og et godt ungdomsliv. Fælles for dem er deres engagement og ønske om at være med til at forme og sætte aftryk på Region Midtjylland.

Region Midtjylland skal være en god og attraktiv region at bo og leve i - for alle! Borgernes perspektiv, viden og erfaringer er afgørende for, at vi kan skabe gode tilbud og løsninger.

 

Ideer nedskrives på en blok

De unge er vores fremtid. Derfor skal de involveres og have mulighed for at påvirke og bidrage til processer og politiske beslutninger. Men vi ved også, at det kan være svært at finde den rigtige indgangsvinkel. Med SAMFUNDSFORMERNE vil vi give de unge mennesker i Region Midtjylland flere muligheder for at tage aktiv del i det samfund, de er en del af.

→ Mød SAMFUNDSFORMERNE

→ Læs FAQ om SAMFUNDSFORMERNE

 

En gruppe unge mennesker foran en statue

SAMFUNDSFORMERNE bliver inviteret til at deltage i 4-5 årlige workshops. Her kan de komme med input, idéer og løsningsforslag til Region Midtjyllands problemstillinger og udfordringer. På vores workshops møder de regionens mange forskellige medarbejdere, fagpersoner og politikere.

Som samfundsformer får man også mulighed for at arbejde med egne idéer og projekter, som skal bidrage aktivt til regionens overordnede arbejde og strategier.

→ Læs om SAMFUNDSFORMERNEs bidrag

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du vil vide mere om SAMFUNDSFORMERNE, så er du altid velkommen til at kontakte os.
Skriv til os på samfundsformerne@rm.dk, så lover vi at vende hurtigt tilbage.

→ Læs ofte stillede spørgsmål her.