Dialogforum for det regionale socialområde er et forum, der styrker dialogen og samskabelsen mellem borgere, pårørende, organisationer og det politiske system.

Dagsordener og referater

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet.

Abonnér

Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Else Søjmark (A), formand
Jacob Klærke (F)
Mette Guldberg (C)
Steen Jakobsen (V)
Annie Røn (Bedre Psykiatri)
Preben Damgaard Hansen (SIND)
Tina Madsen (Udviklingshæmmedes LandsForbund)
Nina Catalina Michaelsen (Autisme- og Aspergerforeningen for voksne og Landsforeningen Autisme)
Jette Sloth Flohr (Hjerneskadeforeningen via Danske Handicaporganisationer)
Bjarne Hvidsten (Foreningen Danske Døvblinde via Danske Handicaporganisationer)

 

Mødeplan

Mødeplan for 2024

Mandag den 19. februar 2024 kl. 13.00-16.00
Mandag den 13. maj 2024 kl. 13.00-16.00
Fredag den 20. september 2024 kl. 13.00-16.00
Mandag den 25. november 2024 kl. 13.00-16.00

Høringssvar, udtalelser mv.

Kommunernes adgang til at overtage regionale sociale tilbud

Visions- og Udviklingsplan for Socialområdet

Psykiatriplan

 

Kontakt

Bob Nielsen
Regionssekretariatet
Telefon: 2912 7748