Regionsrådet har for 2022-2025 nedsat to særlige udvalg. Det drejer sig om udvalgene:

Læs Forretningsorden for særlige udvalg 2022-2025.

Under hvert udvalg kan du se medlemmer, kommissorium og mødeplan. Du finder også dagsordener og referater fra udvalgsmøderne.

Tidligere udvalg (midlertidige).