Forretningsudvalget

Alle sager til regionsrådet skal som udgangspunkt først behandles i forretningsudvalget. I forretningsudvalget sidder 15 medlemmer fra regionsrådet.

Stående udvalg

De stående udvalg følger udviklingen inden for regionens fire hovedområder og består af udpegede repræsentanter fra regionsrådet.

Midlertidige udvalg

Regionsrådet nedsætter løbende midlertidige udvalg, der skal belyse et udvalgt område.

Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er centrum for det politiske samarbejde, der foregår imellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Udvalget mødes 4 gange årligt for at drøfte de området, hvor region og kommuner løser opgaver i fællesskab.

De regionale kontaktfora

Regionsrådet har nedsat to regionale kontaktfora, der drøfter og udtaler sig om indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed inden for henholdsvis psykiatri- og socialområdet.

Vækstforum

Vækstforum for Region Midtjylland er et stærkt partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget

I Sundhedskoordinationsudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen for at fremme positiv dialog mellem sektorerne, så der sikres god sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Praksisplanudvalget

I Praksisplanudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen om udvikling og planlægning af almen praksis.

Samarbejdsudvalg for primær sektoren

De regionale samarbejdsudvalg behandler klager, træffer beslutninger om placering af nye klinikker/flytninger, lokale aftaler m.v.