Forretningsudvalget
Alle sager til regionsrådet skal som udgangspunkt først behandles i forretningsudvalget. I forretningsudvalget sidder 17 medlemmer fra regionsrådet.

Stående udvalg
De stående udvalg følger udviklingen inden for regionens hovedområder og består af udpegede repræsentanter fra regionsrådet.

Særlige udvalg
Regionsrådet nedsætter løbende særlige udvalg, der skal belyse et udvalgt område.

Mødefora med borgere, patientforeninger m.v.

De regionale dialogfora
Regionsrådet har nedsat to regionale dialogfora, der skal bidrage til at styrke opgavevaretagelsen i Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland til gavn for de borgere, der benytter tilbud herfra.

De regionale dialogfora erstatter de regionale kontaktfora.  

Samarbejdsudvalg med almen praksis m.v.

Sundhedskoordinationsudvalget
I Sundhedskoordinationsudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen for at fremme positiv dialog mellem sektorerne, så der sikres god sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Praksisplanudvalget
I Praksisplanudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen om udvikling og planlægning af almen praksis.

Samarbejdsudvalg for primærsektoren
De regionale samarbejdsudvalg behandler klager, træffer beslutninger om placering af nye klinikker/flytninger, lokale aftaler m.v.

Mødefora med kommunerne

Kontaktudvalget
Kontaktudvalget er centrum for det politiske samarbejde, der foregår imellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Udvalget drøfter de områder, hvor region og kommuner løser opgaver i fællesskab.

Vækstforum
Vækstforum blev nedlagt pr. 1. januar 2019, men beskæftigede sig med regional vækst og udvikling og bestod af repræsentanter fra kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt regionen.