Regionsrådet har nedsat to regionale dialogfora, der skal bidrage til at styrke opgavevaretagelsen i Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland til gavn for de borgere, der modtager tilbud herfra.

Læs mere om de regionale dialogfora:


De regionale dialogfora erstatter fra 2022 de regionale kontaktfora.