Regionsrådet har nedsat to regionale kontaktfora, der drøfter og udtaler sig om indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed inden for henholdsvis psykiatri- og socialområdet.

Læs mere om det regionale kontaktforum på: