Region Midtjylland har i perioden 2007 til 2017 haft nedsat et regionalt kontaktforum på handicapområdet. Forummet er i 2018 erstattet af Kontaktforum for det regionale socialområde.

Arkiv
Læs dagsordner og referater fra tidligere møder i det regionale kontaktforum på handicapområdet.


Kontakt
Hvis du har brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Bob Nielsen i Regionssekretariatet på telefon 2912 7748 eller pr. mail Bob.Nielsen@stab.rm.dk.