Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet består af ni medlemmer udpeget af regionsrådet. Regionsrådet har udpeget tre medlemmer af regionsrådet og seks bruger- og pårørenderepræsentanter efter indstilling fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeorganisationer til kontaktforum. Medlemmerne af kontaktforummet udpeges for regionsrådets valgperiode.

Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet drøfter og udtaler sig om indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed indenfor psykiatriområdet.

Kommissorium for det regionale kontaktforum på psykiatriområdet

Medlemmer i det regionale kontaktforum på psykiatriområdet
Annette Bjørnskov Neess (Landsforeningen Bedre Psykiatri)
Leif Gjørtz Christensen (Sind)
Tom Jul Pedersen (LAP Midtjylland)
Hanne Tranberg (Depressionsforeningen)
Vinni Kjærgaard Jørgensen (Landsforeningen Autisme)
Anne Margrethe Gad Jørgensen (OCD-foreningen)
Lars Møller Pedersen, regionsrådet (formand)
Signe Lund Jensen, regionsrådet
Steen Jakobsen, regionsrådet

Mødeplan 2021
Torsdag den 11. februar 2021 kl. 10.00
Onsdag den 31. maj 2021 kl. 9.00
Onsdag den 8. september 2021 kl. 13.00
Fredag den 8. oktober 2021 kl. 9.00

Arkiv
Læs dagsordener og referater fra tidligere møder i det regionale kontaktforum på psykiatriområdet

Kontakt
Hvis du har brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Bob Nielsen i Regionssekretariatet på telefon 2912 7748 eller pr. mail Bob.Nielsen@stab.rm.dk.