Kontaktforum for det regionale socialområde er nedsat pr. 1. januar 2018. Forummet består af 9 medlemmer udpeget af regionsrådet. Regionsrådet har udpeget 3 medlemmer af regionsrådet og 6 bruger- og pårørenderepræsentanter efter indstilling fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeorganisationer til kontaktforum.

Kontaktforum for det regionale socialområde drøfter og udtaler sig om indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed indenfor socialområdet.

Kontaktforummet er et debatskabende forum, der skal medvirke til en styrkelse af dialogen mellem brugere, pårørende og organisationer og det politiske system i Region Midtjylland.

Kommissorium for kontaktforum for det regionale socialområde

Medlemmer i det regionale kontaktforum for socialområdet
Jørgen Deichgræber, Landsforeningen LEV
Gitte Foldager Pedersen, Landsforeningen Autisme 
Leif Gjørtz Christensen SIND, (næstformand) 
Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen
Alice Sørensen, FBU ForældreLANDSforeningen
Steen Jakobsen, regionsrådet (formand)
Birgit M. Christensen, regionsrådet
Jacob Isøe Klærke, regionsrådet.

Mødeplan 2021
Mandag den 8. februar kl. 9.00
Onsdag den 2. juni kl. 9.00
Mandag den 30. august kl. 9.00
Onsdag den 13. oktober kl. 9.00.


Kontakt
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Bob Nielsen i Regionssekretariatet på telefon 2912 7748 eller pr. mail bob.nielsen@stab.rm.dk