Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et af regionens midlertidige eller rådgivende udvalg. Med foretræde har du mulighed for at fortælle politikerne, hvad du mener om en given sag. 

Hvordan får du foretræde?

For at få foretræde til et udvalg skal du kontakte Regionssekretariatet på mail regionssekretariatet@stab.rm.dk eller du kan ringe til vicedirektør Carsten Lind på telefon 7841 0100 eller kontorchef Marianne Bengtson på telefon 7841 0120. 

Hvornår kan du få foretræde?

Hvis du ønsker foretræde for et udvalg, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du få foretræde i sager, hvor der ikke er mulighed for at levere dit synspunkt på anden vis, eksempelvis via høringer
  • Du kan kun få foretræde én gang om din sag
  • Du kan ikke få foretræde ved personsager
  • Du kan som medarbejdere ansat i Region Midtjylland ikke få foretræde for at drøfte personalemæssige forhold

Når du får foretræde for et udvalg vil du få 5-10 minutter til at fremlægge dine synspunkter. Derefter vil udvalget kunne stille spørgsmål og der vil være mulighed for dialog. 

Læs mere om hvordan du får foretræde for et udvalg

Webredaktør

Susanne Berg

Telefon: 7841 0145