Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 8. januar 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Anne V. Kristensen, der havde meldt afbud.

 

Bent Hansen mødte kl. 11.50 under behandlingen af punkt 10.

Aleksander Aagaard mødte kl. 12.35 under behandlingen af punkt 35.

Gunhild Husum forlod mødet kl. 14.30 under behandlingen af punkt 14.

Anna Marie Touborg forlod mødet kl. 14.55 under behandlingen af punkt 14.

Viggo Nielsen og Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 16.05 efter punkt 14.

Olav Nørgaard forlod mødet kl. 16.30 efter punkt 17.

Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl. 16.37 efter punkt 25.

Henning Jensen forlod mødet kl. 16.43 efter behandlingen af den åbne dagsorden.

 

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder under behandlingen af punkt 1-10.

 

Dagsordenen blev behandlet i følgende rækkefølge: 1-10, 29-38, 11, 14, 12, 13, 15-28, ikke offentlig dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 16.50.


Pkt. Tekst
1 Udbudssag
2 Valg af rådgiver
Sagnr.: 1-30-72-5-07

1. Udbudssag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-148-07

2. Valg af rådgiver

Tilbage til toppen