Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 16. juni 2008 kl. 15:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Johannes Flensted-Jensen, Anne V. Kristensen, Conny Jensen og Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 16.10.


Sagnr.: 1-60-148-07

1. Beslutning om placering af nyt hospital i Vestjylland

Resume

Forretningsudvalget aftalte på mødet den 10. juni 2008 at drøfte beslutning om placering af nyt hospital i Vestjylland på ny i forlængelse af en forventet økonomiaftale.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget sendte den 13. maj 2008 COWI's rapport "Nyt Hospital i Vestjylland - Beslutningsgrundlag" i høring med høringsfrist den 2. juni kl. 12. Der er modtaget i alt 56 høringssvar fra kommuner, sundhedsfagligt personale, borgere samt fra forskellige organisationer og borgergrupper. Høringssvarene og andet materiale vedrørende placering af nyt hospital i Vestjylland er offentliggjort på hjemmesiden www.vesthospital.rm.dk.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Johannes Flensted-Jensen, Anne V. Kristensen, Conny Jensen og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen