Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 24. juni 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Birgit Jonassen, Bente Nielsen og Kate Runge, der havde meldt afbud.

 

Poul Müller mødte kl. 10.35 under behandlingen af punkt 4.

 

Henning Jensen forlod mødet kl. 11.00 under behandlingen af punkt 7.

 

Punkt 2 på åben dagsorden blev behandlet som sidste punkt på dagsordenen.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Sagnr.: 1-31-72-37-07

1. Beslutning om model for skadestuebetjening

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-124-06-V

2. Orientering om benchmark rapport

Tilbage til toppen