Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 9. december 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen, der havde meldt afbud.

 

Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 12.30 efter behandlingen punkt 14.

 

Bent Hansen forlod mødet kl. 14.05 efter behandlingen af ikke offentlig dagsorden punkt 1.

 

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder fra ikke offentlig dagsorden punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 14.45.


Sagnr.: 1-30-74-32-08

1. Fysisk placering af Psykiatriens Hus

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-105-06-V

2. Lægedækningen i Nordsalling: Roslev

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-250-07

3. Garantistillelse for at muliggøre privat udlejers tilbygning til lægehus i Aulum

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-7-08

4. Udbud af liggende sygetransport

Tilbage til toppen