Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. januar 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-4-08

1. Henvendelse fra Poul Müller vedrørende indiske læger

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har anmodet om en drøftelse af rekrutteringen af indiske læger. Poul Müller foreslår, at der iværksættes en revisorundersøgelse af forløbet af sagen, hvor revisionen gennemgår foreliggende materiale og redegør for afholdte udgifter og foreliggende dokumentation herfor.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget drøfter henvendelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i vedlagte henvendelse af 11. januar 2009anmodet om en drøftelse af rekrutteringen af indiske læger. Poul Müller foreslår, at der iværksættes en revisorundersøgelse af forløbet af sagen, hvor revisionen gennemgår foreliggende materiale og redegør for afholdte udgifter og foreliggende dokumentation herfor.

Beslutning

Forretningsudvalget anmoder om, at der snarest muligt aflægges et særskilt revideret regnskab for rekruttering af indiske læger, hvor der redegøres for afholdte udgifter og foreliggende dokumentation herfor.

 

Johannes Flensted-Jensen, Viggo Nielsen, Anna Marie Touborg, Tove Videbæk, Ulla Diderichsen og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen