Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 14. april 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-1-09

1. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedr. kræftrisiko ved natarbejde samt erstatning for arbejdsskader

Resume

I henvendelse af 7. april 2009 har medlem af Regionsrådet, Bente Nielsen, anmodet om, at få en drøftelse af helbredsrisici i forbindelse med natarbejde, herunder hvad Region Midtjylland gør for at sikre de medarbejdere, der arbejder om natten.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen drøftes

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har den 7. april 2009 henvendt sig med en anmodning om drøftelse af påvist øget risiko for kræft ved natarbejde.

 

Bente Nielsen stiller i den forbindelse nogle spørgsmål til Region Midtjyllands foranstaltninger i relation til regionens egne medarbejdere med natarbejde:

 

  • hvordan sikrer Region Midtjylland at alle medarbejdergrupper, som måtte have ret til erstatning, får anmeldt deres sygdom (som arbejdsskade)?

  • Hvilke personalepolitiske initiativer kan der tages for at tilrettelægge arbejdet så risikoen for at udvikle brystkræft mindskes?

Bente Nielsen henviser til at Region Midtjylland har mange arbejdspladser, der fungerer døgnet rundt, og at der derfor er grundlag for at se nærmere på sagen.

 

Henvendelsen fra Bente Nielsen er vedlagt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationen hurtigst muligt i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik udarbejder et notat om den indsats, der allerede foregår i Region Midtjylland vedrørende forebyggelse af gener ved natarbejde,

 

at administrationen for så vidt angår brystkræft og en fornyet vurdering af indholdet af den lovpligtige helbredssamtale foretager en vurdering sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik og anden relevant sagkundskab, og

 

at sagen forelægges for Forretningsudvalget igen senest i august 2009.

 

Henrik Qvist, Kate Runge, Anne V. Kristensen, Johannes Flensted-Jensen og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen