Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 31. marts 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-1-09

1. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Conny Jensen vedrørende udarbejdelse af en Midtjysk Vækstpakke

Resume

Regionsrådsmedlem Conny Jensen har anmodet om, at hendes henvendelse vedrørende udarbejdelse af en Midtjysk Vækstpakke optages på dagsordenen.

Formanden indstiller,

at henvendelse af 26. februar 2009 fra regionsrådsmedlem Conny Jensen vedrørende udarbejdelse af en Midtjysk Vækstpakke drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Conny Jensen har i henvendelse af 26. februar 2009 til regionsrådsformanden anmodet om, at vedlagte forslag om udarbejdelse af en ekstra  Midtjysk Vækstpakke optages på dagsordenen. Henvendelse af 26. februar 2009 fra regionsrådsmedlem Conny Jensen vedlægges.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen