Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 12. januar 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-35-72-25-07

1. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Erik Vinther vedrørende ambulancekørsel

Resume

Regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Erik Vinther har henvendt sig vedrørende henholdsvis to og en sag vedrørende ambulancekørsel og bedt om en redegørelse og drøftelse. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse om de to konkrete sager.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har den 29. december 2009 henvendt sig til regionsrådsformanden angående ambulancehjælpen i Region Midtjylland i forbindelse med to aktuelle sager. Bente Nielsen har i den anledning anmodet om en drøftelse i forretningsudvalget af sagen. Henvendelsen fra Bente Nielsen vedlægges.

 

Regionsrådsmedlem Erik Vinther har ligeledes den 29. december 2009 spurgt til en af de ovennævnte sager vedrørende ambulancehjælpen i Region Midtjylland.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte redegørelse for de to konkrete sager vedrørende ambulancehjælpen i Region Midtjylland.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen