Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 22. august 2011 kl. 12:30
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-10-76-1-09

4. Udpegning af medlem til Vækstforum

Resume

Regionsrådet har på sit møde den 2. december 2009 udpeget 6 erhvervsorganisationer og 3 viden- og uddannelsesinstitutioner, der kan indstille medlemmer til det Vækstforum, der skal virke i perioden 1. januar 2010 - 31. december 2013. Øvrige indstillingsberettigede er kommunalbestyrelser og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.


Efterfølgende har regionsrådet på sit møde den 24. februar 2010 udpeget 20 medlemmer til Vækstforum efter indstilling fra ovennævnte parter.

 

Kommunekontaktrådet (KKR) indstiller, at der udpeges et nyt medlem, som afløser for Nicolai Wammen, som har ønsket at træde ud af Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at der på baggrund af indstillingen fra Kommunekontaktrådet udpeges et medlem til Vækstforum

Sagsfremstilling

Vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet.

Vækstforum sammensættes således:

3 medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ,

6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne,

6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,

3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og

2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 2. december 2009 at udpege følgende erhvervsorganisationer mv. som indstillingsberettigede til vækstforum:

  • Dansk Industri - to medlemmer,

  • Dansk Erhverv - et medlem,

  • Landbrug og Fødevarer - et medlem,

  • Dansk Byggeri - et medlem,

  • Finansrådet - et medlem,

  • Aarhus Universitet - et medlem,

  • Professionshøjskolen VIA University College - et medlem,

  • Mercantec et medlem,

  • LO, AC og FTF i fællesskab indstiller et medlem, der repræsenterer lønmodtagerne i regionen, og

  • Dansk Arbejdsgiverforening indstiller et medlem, der repræsenterer arbejdsgiverne i regionen

 

Nicolai Wammen har indtil nu været 1 af 6 medlemmer, der er udpeget til Vækstforum efter indstilling fra Kommunekontaktrådet (KKR). Nicolai Wammen har meddelt, at han ønsker at træde ud af Vækstforum, idet han er fratrådt som borgmester i Aarhus Kommune. Kommunekontaktrådet (KKR) indstiller, at borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, udpeges til Vækstforum.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive, Conny Jensen og Andreas Steenberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen