Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 25. maj 2011 kl. 12:15
i Konferencelokalet, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-31-72-153-09

1. Valg af totalrådgiver til DNV-Gødstrup projektet

Resume

Orientering om proces for valg af totalrådgiver til DNV-Gødstrup. Bedømmelsesudvalget har sidste møde den 24. maj 2011. Forretningsudvalget vil efter mødet i bedømmelsesudvalget få tilsendt en orientering om bedømmelsesudvalgets arbejde til behandling til møde i forretningsudvalget den 25. maj 2011.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangsatte proces for at finde en totalrådgiver til udarbejdelse af helhedsplan og projektering af 1. fase af DNV-Gødstrup har 5 konsortier afgivet et bud.

 

Et bedømmelsesudvalg har i løbet af foråret 2011 vurderet de indkomne forslag.

 

Bedømmelsesudvalget har sidste møde den 24. maj 2011. Forretningsudvalget vil efter mødet i bedømmelsesudvalget få tilsendt en orientering om bedømmelsesudvalgets arbejde til behandling til møde i forretningsudvalget den 25. maj 2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Tilbage til toppen