Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. marts 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-31-72-71-11

1. Status på ansættelse af ny ø-læge på Anholt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-182-10

2. § 2-aftale vedrørende etablering af lægeklinikker i Ulfborg

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-182-10

3. § 2-aftale om det lægelige beredskab i forhold til akut- og sundhedshus på Samsø

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-2-12

4. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-10-11

5. Bemærkninger til Statsrevisorernes beretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-4-11

6. Godkendelse af takster for tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af regionsrådet i 2012

Tilbage til toppen