Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 7. maj 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Bent Hansen, Jette Skive og Flemming Knudsen, der havde meldt afbud.

 

Susanne Buch Nielsen forlod mødet kl. 12.15 under behandlingen af punkt 2.

 

Punkt 2 blev behandlet først på mødet.

 

Esther Jakobsen deltog som gæst på mødet.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering*

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Orientering om situationen på praksislægeområdet

Administrationen orienterede om situationen på praksislægeområdet.

 

Bent Hansen, Jette Skive, Flemming Knudsen og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

2. Henvendelse fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten vedrørende sagen om gastroskopi i Hospitalsenheden Vest

Resume

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten har henvendt sig om sagen vedrørende gastroskopi i Hospitalsenheden Vest.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten har i mail af 28. april 2013 bedt om en drøftelse af sagen om gastroskopi i Hospitalsenheden Vest.

 

Sagen tager udgangspunkt i en borgerhenvendelse, rejst af regionsrådsmedlem Esther Jakobsen med bistand fra regionsrådsmedlem Poul Müller i forretningsudvalgets møde den 13. marts 2013.

 

Regionsrådet modtog et notat om sagen den 24. april 2013.

 

Administrationen har på baggrund af henvendelsen udarbejdet vedlagte notat,

som er lavet med afsæt i det notat som tidligere blev udsendt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen drøftes videre på det førstkommende møde i forretningsudvalget, idet der samtidig inden for en måned ønskes en redegørelse for, hvorledes man på Hospitalsenheden Vest har forholdt sig aktivt til alle på venteliste til gastroskopiundersøgelser, og idet der udarbejdes en oversigt over de diagnoser, der siden 1. januar 2013 er stillet for patienter, der har ventet mere end fire uger på ventelisten til undersøgelserne. Endvidere ønskes der en belysning af muligheder for at inddrage speciallægepraksis yderligere til gennemførelse af gastroskopiundersøgelser.

 

Bent Hansen, Jette Skive, Flemming Knudsen og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen