Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. august 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Punkt 5 på den lukkede dagsorden: Etablering af drifts- og infrastrukturselskab for letbanen, blev overført til åben dagsorden.

 

Første næstformand Bente Nielsen var mødeleder under behandling af punkt 7 på den lukkede dagsorden: Status vedrørende OPP-projektet Nyt Psykiatrisk Center.

Torben Brøgger, Advokatfirmaet Bech-Bruun, deltog under sagens behandling.

 

Mødet blev hævet kl. 14.10.


Sagnr.: 1-31-72-251-12

1. Udbud af akutlægebiler og akutbiler

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

2. DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til sammenbygning af underprojekt Syd 1 og bygning C2

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

3. DNU: Godkendelse af bevilling til midlertidigt lager

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

4. Hospitalsenheden Horsens: Tunnelforbindelse mellem P-hus og omklædning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-38-13

5. Delvis afskrivning af for meget udbetalt vagthonorering*

Tilbage til toppen