Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. august 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Punkt 5 på den lukkede dagsorden: Etablering af drifts- og infrastrukturselskab for letbanen, blev overført til åben dagsorden.

 

Første næstformand Bente Nielsen var mødeleder under behandling af punkt 7 på den lukkede dagsorden: Status vedrørende OPP-projektet Nyt Psykiatrisk Center.

Torben Brøgger, Advokatfirmaet Bech-Bruun, deltog under sagens behandling.

 

Mødet blev hævet kl. 14.10.


Sagnr.: 1-22-70-2-12

6. OPP-projektet Nyt Psykiatrisk Center ved DNU

Tilbage til toppen