Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 19. februar 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen forlod mødet kl. 11.45 under behandlingen af punkt 12.

 

Mødet blev hævet kl. 12.50.

 

Den åbne tillægsdagsorden blev behandlet efter gensidig orientering.


Sagnr.: 1-23-0-32-10

2. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-43-12

3. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-5-12

4. Godkendelse af takster for tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af regionsrådet i 2013

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-251-12

5. Godkendelse af forslag til udbudsstrategi og tidsplan for ambulanceudbud

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-251-12

6. Godkendelse af forslag til udbudsstrategi og tidsplan for udbud af liggende sygetransport

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-188-11

7. Orientering om tilbagemelding på ansøgning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-82-4-10

8. Orientering vedrørende strategi

Tilbage til toppen