Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 20. marts 2013 kl. 13:00
i Mødelokale F7, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 20. marts 2013 - lukket tillægsdagsorden   

 

Alle medlemmer var mødt bortset fra Kurt H. Jørgensen og Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Næstformand Bente Nielsen var mødeleder under punkt 1 på åben tillægsdagsorden og punkt 1 på lukket tillægsdagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 13.24.


Pkt. Tekst
1 Udbud
Sagnr.: 1-23-0-28-12

1. Udbud

Tilbage til toppen