Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 23. januar 2013 kl. 13:30
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 23. januar 2013 - åben dagsorden   

 

Alle medlemmer var mødt bortset fra Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Overholdelse af tidskravene i kræftpakkerne

Forretningsudvalget tog formandens orientering om status i sagen til efterretning.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen