Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 26. november 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmerne var mødt.

 

Første næstformand Bente Nielsen var mødeleder under behandling af sagen ”Godkendelse af endeligt udbudsmateriale vedrørende nyt Psykiatrisk Center i DNU”. Partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, Torben Brøgger og projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen deltog under sagens behandling. Sagen blev behandlet som det første punkt.

 

Henning Vestergaard og Michael Hyldegaard, Hospitalsenheden Vest, deltog under behandlingen af sagen ”DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for 1. etape af kvalitetsfondsprojektet”. Sagen blev behandlet efter punkt 37.

 

Punkt 30 blev behandlet som sidste punkt på åben dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 14.05.


Sagnr.: 1-31-72-141-09

1. Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Udmøntning af bevilling til udbud på jordarbejde

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-251-12

2. Tilbudsevaluering vedrørende ambulancetjenesten

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-38-13

3. Afskrivning af for meget udbetalt løn

Tilbage til toppen