Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 29. august 2013 kl. 13:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 14.10.

 

Sagen på lukket dagsorden blev overført til åben dagsorden.


Sagnr.: 1-9-3-13

1. Flytning af møde i forretningsudvalget den 17. september 2013 *

Resume

Det foreslås at flytte mødet den 17. september 2013 til afholdelse i Holstebro.

Direktionen indstiller,

at mødet i forretningsudvalget den 17. september 2013 afholdes i Holstebro.

Sagsfremstilling

Det foreslås at flytte mødet den 17. september 2013 til Holstebro. Baggrunden er, at hovedarrangementet i forbindelse med CSR AWARDS 2013 afvikles i Holstebro samme dag fra kl. 14.00 med deltagelse af formanden og de to næstformænd.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-01-20-13

2. Redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland *

Resume

Forretningsudvalget bad den 13. august 2013 om at få udarbejdet en redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland.

 

Redegørelsen vedlægges til drøftelse.

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

På mødet i forretningsudvalget den 13. august 2013 anmodede forretningsudvalget om, at der blev udarbejdet et juridisk notat vedrørende regler for tavshed i forhold til politiske udvalgsmøder. Notatet skulle indeholde en beskrivelse af de interne forretningsgange for administrativ opfølgning i forlængelse af møderne, herunder en beskrivelse af, hvilke oplysninger der er videregivet fra møderne.

 

Redegørelsen vedlægges.

Beslutning

Sagen blev overført til åben dagsorden.

 

Sagen blev udsat, idet der inden næste behandling ønskes et juridisk notat, der redegør for, i hvilket omfang udvalgsmedlemmer kan få sagsindsigt i udarbejdede administrative noter fra møder i udvalg. Notatet skal tage afsæt i, hvem der tidligere har modtaget noterne. Der ønskes endvidere en oversigt over, hvem der har modtaget de administrative noter fra møder i forretningsudvalget i indeværende valgperiode.

Tilbage til toppen