Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 9. december 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Flemming Knudsen og Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Anne V. Kristensen forlod mødet kl. 11.30 efter behandlingen af punkt 39.

 

Sagen om tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår blev overført til åben dagsorden.

 

Punkt 39 blev behandlet efter punkt 16.

 

Mødet blev hævet kl. 12.25.


Sagnr.: 1-31-72-5-14

1. Orientering vedrørende akut psykologisk krisehjælp

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-38-13

2. Indstilling om afskrivning af for meget udbetalt løn

Tilbage til toppen