Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 11. marts 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 11. marts 2014 - lukket dagsorden  

 

Alle medlemmer var mødt undtagen Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.20.


Sagnr.: 1-30-77-06-V

1. Landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2012

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-5-13

2. Godkendelse af takster for tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af regionsrådet i 2014

Tilbage til toppen