Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i forretningsudvalget
den 24. september 2014 kl. 12:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jørgen Winther og Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.20.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
Sagnr.: 1-00-12-13

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Gebyr ved udeblivelse fra aftaler

Formanden orienterede om, at Region Midtjylland arbejder med projekt ”Gebyr ved udeblivelser i det offentlige sygehusvæsen”, hvor formålet er at undersøge effekt og konsekvenser af indførelse af gebyr. De to afdelinger, som skal deltage i forsøget, er radiologisk afsnit på Regionshospitalet Silkeborg og ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.

 

Forsøget forventes i gangsat i 2015, men afventer endelig godkendelse i ministeriet. Når ministeriet har godkendt Region Midtjyllands ansøgning, vil der blive orienteret om sagen i regionsrådet.

Tilbage til toppen