Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 16. juni 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.35.


Sagnr.: 1-31-72-153-09

1. Orientering om DNV-Gødstrup projektet

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

2. Regionshospitalet Horsens: Køb af tidligere administrationsbygning

Tilbage til toppen