Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. marts 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Conny Jensen og Bente Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.00.

 

2. næstformand Anne V. Kristensen var mødeleder under punkt 4 på lukket dagsorden.


Sagnr.: 1-23-0-25-14

1. Salg af Kompagnigade 17, 7800 Skive samt orientering om Kedelcentral og haveprojekt

Tilbage til toppen