Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. november 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Bente Nielsen, Flemming Knudsen og Lone Langballe, der havde meldt afbud.

 

Conny Jensen forlod mødet kl. 11.30 efter behandlingen af punkt 10.

 

Mødet blev hævet kl. 13.00

 

Lukket punkt 6 blev behandlet som det første punkt på dagsordenen. Derefter behandledes lukket punkt 2. Advokat Torben Brøgger, Bech-Bruun, og projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, DNU, deltog under drøftelsen af punkterne. Anne V. Kristensen var mødeleder under behandlingen af den del af punkt 2, hvor formanden var inhabil.


Sagnr.: 1-23-0-28-12

2. OPP-kontrakt om opførelse af Psykiatrisk Center

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

3. Region Midtjyllands investeringsplan 2016-2024

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-81-2-15

4. Forsikringsudbud 2015

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-15-13

5.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-5-72-383-15

6. Orientering om voldgiftssag

Tilbage til toppen