Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. maj 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 17. maj 2016 – åben dagsorden 

 

Alle medlemmer var mødt, undtagen Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 12.50 under behandlingen af lukket punkt 2.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 13.10 under behandling af lukket punkt 1.

 

Lukket punkt 7 blev behandlet som første punkt på dagsordenen. Lukket punkt 1 blev behandlet som sidste punkt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Sagnr.: 1-23-4-72-1-16

1. Udbudsstrategi for udbud af vaskeriydelsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-8-16

2. Orientering om kontrolrumsløsning på AMK-vagtcentralen *

Tilbage til toppen