Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 13. juni 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anne V. Kristensen og Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 11.20 under behandlingen af punkt 15.

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 11.55 under behandlingen af lukket punkt 2. 

 

Punkt 24 og 25 blev behandlet først på mødet. Per Høymark og Jes Lauritzen fra Ernst & Young deltog under behandlingen af punkterne.

 

Åben tillægsdagsorden blev behandlet før lukket dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 12.15.


Sagnr.: 1-23-0-2-14

3. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-70-1-16

4. Orientering om resultat af arkitektkonkurrence

Tilbage til toppen