Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 22. februar 2018 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.40.


Sagnr.: 1-30-74-19-17

1. Etablering af særlige pladser i psykiatrien, samlet anlægsøkonomi

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-200-14

2. Høringssvar på Rigsrevisionens beretningsudkast om myndighedernes brug af tolke

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-2-18

3. Godkendelse af takster for tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af regionsrådet i 2018 - punktet er overført til åben dagsorden på regionsrådsmødet den 28. februar 2018

Tilbage til toppen