Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 20. marts 2018 kl. 12:30
i mødelokale F1, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anders Kühnau, Jacob Isøe Klærke og Marianne Karlsmose, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.00.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Høringsproces vedrørende råstofplanen

1. næstformand orienterede om høringsprocessen vedrørende råstofplanen, hvor det stående udvalg for regional udvikling står for høringen. Regionsrådet vil efter høringen blive bedt om endeligt at beslutte, om der skal arbejdes videre med en revision af råstofplanen.

 

Anders Kühnau, Jacob Isøe Klærke og Marianne Karlsmose var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-4-18

2. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Idrætsskolerne Ikast

Resume

Idrætsskolerne Ikast har anmodet om, at regionsrådet i Region Midtjylland udpeger et medlem til repræsentantskabet for Idrætsskolerne Ikast.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til repræsentantskabet for Idrætsskolerne Ikast.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Idrætsskolerne Ikast kan regionsrådet i Region Midtjylland udpege et medlem til repræsentantskabet for Idrætsskolerne Ikast. Medlemmet udpeges for to år.

 

Idrætsskolerne Ikast er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution, som driver efterskole, højskole og kursusvirksomhed. Skolens vedtægter er vedlagt som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Carsten Kissmeyer udpeges til repræsentantskabet for Idrætsskolerne Ikast.

 

Anders Kühnau, Jacob Isøe Klærke og Marianne Karlsmose var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-18

3. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Else Kayser, Jacob Isøe Klærke og Mikkel Rasmussen

Resume

Regionsrådsmedlemmerne Else Kayser (Ø), Jacob Isøe Klærke (F) og Mikkel Rasmussen (P) har henvendt sig vedrørende de økonomiske forhold i relation til strejke og lockout på Region Midtjyllands arbejdspladser.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne Else Kayser, Jacob Isøe Klærke og Mikkel Rasmussen har ved mail af 13. marts 2018 anmodet om, at følgende drøftes på møde i forretningsudvalget og i regionsrådet den 20. marts 2018.

 

"De varslede strejker og lockout i Region Midtjylland må forventes at få betydelig indflydelse på regionens og de enkelte institutioners økonomi.

 

Uanset omfanget af konflikten må der forventes en reduktion af regionens lønudgifter i perioden.

 

Efter konfliktens afslutning må der generelt forventes et betydeligt pres – især på sundhedsvæsenet - for at indhente de opgaver, som ikke varetages under en konflikt.

 

Enhedslisten, SF og Psykiatrilisten foreslår på den baggrund, at de dele af de budgetterede midler, der som følge af konflikten ikke anvendes, fortsat tilgår samme institutioner med henblik på i så høj grad som muligt at kompensere borgere og patienter eller, hvor dette ikke er relevant, at midlerne anvendes på forbedringer indenfor området.

 

Vi bør gøre det klart for medarbejdere og borgere i Region Midtjylland, at vi ikke vil bruge en konflikt som anledning til at spare penge, hverken generelt eller på bestemte områder."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen drøftes.

 

Else  Kayser og Mikkel Rasmusen ønskede, at der udsendes en udtalelse med indholdet i henvendelsen.

 

Hanne Roed, Niels Erik Iversen, Conny Jensen, Carsten Kissmeyer, Dorte West, Lone Langballe, Steen Thomsen, Nicolaj Bang, Jakob Rixen og Rasmus Foged tog forbehold.

 

Anders Kühnau, Jacob Isøe Klærke og Marianne Karlsmose var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen