Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 19. december 2018 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F7, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Hanne Roed, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.55.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Flytning af urologi fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

Regionsrådet har besluttet at flytte Urologien fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest den 1. april 2019. Administrationen orienterede om, at det, på grund af manglende personaleressourcer i afdelingen i Hospitalsenhed Midt, er nødvendigt at fremrykke flytningen til den 14. januar 2019.

 

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Hanne Roed var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen