Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 19. februar 2019 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Mikkel Rasmussen, der havde melddt afbud.

 

Jakob Rixen mødte kl. 10.25 under behandlingen af punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 12.55.


Sagnr.: 1-31-72-1837-18

1. Etablering af nyt hospitalsapotek

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-33-18

2. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-12-18

3. Indstilling af bestyrelsesmedlem

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-1-19

4. Godkendelse af takster for tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af regionsrådet i 2019

Tilbage til toppen