Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i forretningsudvalget
den 18. december 2019 kl. 12:45
i Regionshuset Viborg, C3, parterre, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-4-16

1. Valg af nye medlemmer af forretningsudvalget

Resume

Regionsrådsmedlemmerne Niels Erik Iversen og Conny Jensen har begge meddelt, at de grundet udvalgsarbejde i Danske Regioner ansøger om at blive bevilget fritagelse for hvervet som medlemmer af forretningsudvalget pr. 1. januar 2020.

 

Det indstilles, at ansøgningerne imødekommes, og at der vælges to nye medlemmer af forretningsudvalget pr. 1. januar 2020.

Direktionen indstiller,

at regionsrådsmedlem Niels Erik Iversens ansøgning om fritagelse for hvervet som medlem af forretningsudvalget imødekommes,

 

at regionsrådsmedlem Conny Jensens ansøgning om fritagelse for hvervet som medlem af forretningsudvalget imødekommes,

 

at regionsrådsmedlem Morten Flæng indtræder i forretningsudvalget pr. 1. januar 2020, og

 

at regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen indtræder i forretningsudvalget pr. 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne Niels Erik Iversen og Conny Jensen har ansøgt om at blive bevilget fritagelse for hvervet som medlemmer af forretningsudvalget pr. 1. januar 2020 og to år frem.

 

Begrundelserne er samstemmende, at varetagelsen af udvalgsposter i Danske Regioner vil kollidere arbejdsmæssigt med udvalgsposten i forretningsudvalget i Region Midtjylland

 

Det indstilles på den baggrund, at regionsrådet beslutter, at regionsrådsmedlemmerne Niels Erik Iversen og Conny Jensens ansøgninger om fritagelse for hvervet som medlemmer af forretningsudvalget imødekommes.

 

Af styrelseslovens § 28, stk. 1 fremgår det, at hvis et regionsrådsmedlem udtræder af et udvalg og er valgt hertil af en gruppe, så besættes den ledige plads af den samme gruppe.

Tilbage til toppen