Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 4. maj 2020 kl. 09:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt, undtagen Henrik Gottlieb Hansen, som havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.40.


Sagnr.: 1-01-102-3-20

1. Drøftelse af personalesag *

Resume

Formanden har ønsket en drøftelse i forretningsudvalget af en personalesag fra Hospitalsenhed Midt.

 

Sagen er overført til behandling på åben dagsorden efter ønske fra Ulrich Fredberg.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget blev den 27. april 2020 pr. mail i en redegørelse orienteret om en personalesag i Hospitalsenhed Midt. Redegørelsen vedlægges.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede,

 

at forretningsudvalget forudsætter, at Region Midtjylland overholder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og sætter patienternes sikkerhed højt,

 

at forretningsudvalget er orienteret om, at der har været vedvarende samarbejdsproblemer,

 

at forretningsudvalget lægger vægt på, at der ikke kommunikeres om personsager i pressen forud for tjenestelige samtaler,

 

at forretningsudvalget støtter, at Region Midtjylland tager initiativ til at sikre, at der sker en bredt funderet faglig afdækning af lavdosis CT's faglige rolle i udredning af lungesygdom, og

 

at forretningsudvalgets politiske ambitionsniveau for den fortsatte udvikling af Regionshospitalet Silkeborg er uændret højt.

 

Henrik Gottlieb Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen