Abonnér

Ikke offentligt dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 6. december 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-23-0-26-11

1. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

2. Bevillingssag: Godkendelse af projektforslag for Nyt p-hus på Regionshospitalet Viborg

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-72-59-10

3. Udbudsstrategi for udbud af vaskeriydelser

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

4. Godkendelse af kontrakt med rådgiver

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

5. Godkendelse af valg af rådgiver

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-9-09

6. Orientering om høringssvar

Tilbage til toppen