Abonnér

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. november 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt bortset fra Kurt H. Jørgensen og Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 11.15 efter behandlingen af punkt 1.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde deltog i drøftelsen af punkt 1. Fra udvalget deltog Niels Callesøe, Laila Munk Sørensen, Mette Valbjørn, Torben Nørregaard og Ove Nørholm.

 

Mødet blev hævet kl. 13.05.


Sagnr.: 1-31-72-153-09

1. Valg af byggeledelse for DNV-Gødstrup projektet

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-17-2-06-V

2. Ansøgning om forhåndstilladelse til flytning af psykiatrisk speciallægepraksis

Tilbage til toppen