Abonnér

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 9. december 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Flemming Knudsen og Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Anne V. Kristensen forlod mødet kl. 11.30 efter behandlingen af punkt 39.

 

Sagen om tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår blev overført til åben dagsorden.

 

Punkt 39 blev behandlet efter punkt 16.

 

Mødet blev hævet kl. 12.25.


Sagnr.: 1-23-0-18-11

3. Salg af ejendomme

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-35-14

4. Køb af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-6-12

5. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-14

6. Tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår*

Tilbage til toppen